Het clubblad Uitlaat verschijnt vier maal per jaar. Van meet af aan behoorde het tot de beste in zijn soort.
Sindsdien heeft het clubblad een evolutie doorgemaakt waardoor het is uitgegroeid tot een prachtige uitgave.
Men vindt er alle informatie in terug over oude Volvo's, reportages over clubwagens, overnamen uit oude en nieuwe magazines, de activiteitenkalender en verslagen over voorbije activiteiten, technische informatie en natuurlijk de adverteerrubriek voor oude Volvo's.