Geschiedenis
Enkele VOLVO liefhebbers stichtten in december 1983 een vereniging voor klassieke auto's van het merk VOLVO. Bij de oprichting kreeg de club de naam "VOLVO CLUB BELGIE" en evolueerde naar de huidige club onder de naam "SWEDISH CAR CLUB BELGIUM" (SCCB).
De club neemt de juridisch vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de samenstelling en de werking geregeld wordt door statuten en een huishoudelijk reglement. De SCCB is de voornaamste vereniging die de liefhebbers van klassieke VOLVO's samenbrengt en maakt deel uit van de Belgian Historic Vehicle Associaton (BEHVA) met het stamnummer 24. Het is één van de grootste merkenclubs van het land.
Na een democratische stemming door de algemene vergadering neemt de vereniging in december 2008 weer de term VOLVO op in haar benaming en wordt de "VOLVO CLASSIC CLUB BELGIUM".

De voertuigen
De doelstelling van de club is het mobiel historisch patrimonium van VOLVO in stand en in werking te houden, zoals: de PV444, 544, 445 en DUET, de P120 en 130 door het grote publiek beter gekend onder de naam "AMAZON", de coupé P1800 en de "shooting break" 1800ES, de series 140, 164, 240, 340 en 480. Deze voertuigen die meer dan 25 jaar oud zijn, vormen de kern van de verzameling. Maar naarmate de vloot in leeftijd toeneemt, komen er ook nieuwere modellen bij zoals de reeks 700, 800, 900 en C70.
Natuurlijk worden oudere modellen, zelfs van voor de oorlog, of exclusievere versies zoals de coupé P1900, de C262 of de Amazon Cabriolet Coune graag gezien in de club, maar deze zijn eerder zeldzaam.
Met een VOLVO rijden duidt op een bepaalde levensstijl, levensfilosofie. Daarom wordt het lidmaatschap van de club niet enkel beperkt tot de eigenaars van een VOLVO van meer dan 25 jaar (oldtimer), maar staat ook open voor alle eigenaars van een VOLVO. Want ooit komt er een ogenblik dat hun voertuig ook "een oldtimer" zal zijn en gezien de betrouwbaarheid van en de trouw aan het merk, is deze kans redelijk groot...
Het nagestreefd doel is de eigenaars aan te moedigen en raad te geven om hun voertuig in goede staat te houden, vooral in rijdende staat, of deze volledig te restaureren in originele staat. Dit met de bedoeling met deze juweeltjes buiten te komen, ze te gebruiken, ermee te rijden: trouwens, VOL-VO betekend in het Latijn "Ik rol"...

De activiteiten
Vermaak, bedienen, elkaar helpen zijn de belangrijkste principes die aan de grondslag van onze activiteiten liggen. Zo worden vergaderingen georganiseerd met zeer verscheiden thema's, maar die natuurlijk steeds te maken hebben met onze voertuigen.
Tijdens de "praatavonden", plaatselijk georganiseerd, wordt aan de leden de mogelijkheid geboden elkaar te ontmoeten, hun ervaringen uit te wisselen, te verbroederen en dit telkens rond een bepaald thema in een gezellige omgeving. De statutaire vergadering is een jaarlijkse verplichting voor de effectieve leden.
In de winter wordt het technische aspect speciaal aangepakt. Deze samenkomsten, dikwijls in samenwerking met een VOLVO-verdeler of bij gespecialiseerde firma's werkzaam in de restauratie of het onderhoud van oude voertuigen (carrosserie, onderdelen, toebehoren, ...), hebben als bedoeling de technische aspecten van de voertuigen te leren kennen, de leden bepaalde technieken aan te leren of hen te informeren over bepaalde mogelijkheden.
De vereniging neemt ook deel aan de voornaamste beurzen in België, maar ook over 's lands grenzen. Dit geeft zichtbaarheid aan de club, biedt een "rustplaats" aan de bezoekende leden en is een contactpunt voor het publiek dat geïnteresseerd is in de club en haar activiteiten, alsook om gegevens te verzamelen voor een eventueel lidmaatschap.
Eens winter voorbij breekt de tijd aan voor toeristische wandelingen, rally's, weekends of andere "mobiele activiteiten", met als orgelpunt het Jaarlijks Treffen, de VOLVO Hoogmis. Deze activiteiten worden georganiseerd door leden, dikwijls in samenwerking met de VOLVO-merkverdelers, zelfs met ons "moederhuis" VOLVO Car BeLux.
Elk jaar vindt in december het jaarlijks clubfeest plaats. Deze activiteit viert de oprichting van de vereniging en is ook het eindejaarsfeest.
Alle activiteiten van de club gebeuren onder het motto "Vrienden met Volvo's", wat goed de nagestreefde sfeer in de vereniging weerspiegeld.

De dienstverlening
De vereniging biedt ook technische ondersteuning. Binnen de club bestaat er een commissie die (bijna) alles weet over oude VOLVO-modellen en die u kan helpen bij het oplossen van technische problemen, u kan bijstaan bij het aanschaffen van een oude auto van het merk of u bepaalde professionelen kan aanraden. Ze kan u ook alle inlichtingen verstrekken over de originele staat van de voertuigen (model, versie, opties, enz...).
Kortingen kunnen bekomen worden bij bepaalde merkvertegenwoordigers of verdelers van VOLVO-wisselstukken die aankondigingen plaatsen in het clubblad op vertoon van een geldige lidkaart. Bepaalde zeldzame of onvindbare stukken kunnen zelfs terug gemaakt worden in samenwerking met buitenlandse VOLVO clubs.
De club beschikt tevens over eigen artikelen die tegen een democratische prijs aangeschaft kunnen worden tijdens de diverse activiteiten.
Niet te versmaden voordeel: de verzekeringen.   De club is lid van Behva, de Belgian Historic Vehicle Association die aan clubleden de mogelijkheid bied om een verzekering af te sluiten.

Het clubblad UITLAAT
Visitekaartje van de VCCB is het clubblad dat vier keer per jaar verschijnt. Bestempeld als één van de besten in zijn genre, verzorgd, gedrukt in kleur op glanspapier, is het blad steeds geëvolueerd naar een interessant, aangenaam, nuttig en mooi document. Iets wat men bewaard. De deelname van de leden aan de redactie, artikelen over hun kleine zorgen of hun reisverhalen, wordt zeer gesmaakt.
In het blad worden allerlei inlichtingen over oude VOLVO's hernomen, reportages over de autos in de club en hun eigenaars, de clubactiviteiten, technische informatie, artikels uit de oude en nieuwe tijdschriften.
Tevens vindt u er de activiteitenkalender voor de trimester volgend op de verschijning van het blad en natuurlijk, de aanbiedingen voor oude VOLVO's, waar een hele waaier aan voertuigen en onderdelen aangeboden wordt.

Meer informatie
U ziet, een lidmaatschap als VOLVO-liefhebber aan de VCCB biedt u toch een aantal zaken. Meer weten? Geïnteresseerd? Heeft u informatie die de club vooruit helpt? Aarzel niet en wordt lid van de enige echte Belgische VOLVO-club: de "VOLVO CLASSIC CLUB BELGIUM".
Lid worden kan door éénmalig inschrijvingsgeld te storten op de clubrekening, aangevuld met de jaarlijkse bijdrage.