Cliquez ici pour la version française

 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens of heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen door Volvo Classic Club Belgium vzw, (ondernemingsnummer 0428.064.958) hier verder afgekort tot “VCCB”. Ledengegevens zijn slechts toegankelijk voor het bestuur van VCCB.
VCCB deelt uw gegevens niet met derden zonder eerst uitdrukkelijke toestemming te vragen.
Voor doeleinden verbonden aan de club treden sommige partijen op als verwerker van uw gegevens: Belgische Federatie van Oldtimervoertuigen (BFOV), Producenten van het magazine Uitlaat, Volvo Klassieker Vereniging. Deze lijst is niet limitatief. Bij aanpassing wordt u op de hoogte gebracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

 1. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

VCCB verwerkt uw gegevens met het oog op volgende doeleinden en andere daarmee verenigbare doeleinden: contact opnemen met u, informeren over evenementen en ontwikkelingen binnen de vereniging, vernieuwingen van uw lidmaatschap en naleving van onze wettelijke verplichtingen.

 1. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door VCCB op basis van onder meer volgende gronden: uw toestemming, uw kandidaatstelling als lid van onze vereniging, de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor bovenvermelde doeleinden verwerkt VCCB onder meer volgende persoonsgegevens: Identificatiegegevens, contactgegevens, voertuigtypegegevens, etc.

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens verkregen?

Uw persoonsgegevens worden verkregen via:

  • onze website www.volvoclassicclub.be en diens contactformulier,
  • informatieoverdracht op evenementen,
  • andere mondelinge of digitale overdracht.
 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden hierboven beschreven en gedurende uw lidmaatschap van VCCB. Bij opzegging van uw lidmaatschap worden uw identificatiegegevens (lidnummer en contactgegevens) gedurende 10 jaar bijgehouden met het oog op de heruitreiking van uw originele lidnummer.

 1. Op welke rechten kan u zich beroepen?

U beschikt, onder bepaalde voorwaarden, over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u kan uitoefenen ten aanzien van VCCB. Deze rechten zijn:

  • het recht om bezwaar te maken,
  • het recht op inzage en informatie,
  • het recht op verbetering en aanvulling,
  • het recht op verwijdering,
  • het recht op beperking van de verwerking,
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, contact@apd-gba.be).

 1. Contact

Voor alle verdere inlichtingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten, gelieve contact op te nemen met via:

 

Laatst bijgewerkt op 6 oktober 2018